Trang chủ Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

madam-va-thong-doc-kaluga

FAQ

Tại sao tôi dùng sữa TH lại thấy hai mẫu bao bì khác nhau, hộp cao hộp thấp, có phải TH có sữa giả không?

Hôm nay tôi có mua 1 hộp sữa tươi tiệt trùng tại đại lý gần nhà, khi sử dụng thì thấy sữa vẫn có mùi vị bình thường nhưng lại một sợi nhỏ màu trắng, dùng tay miết thì thấy tan ra, công ty có thể cho tôi biết vì sao lại có hiện tượng này và hiện tượng đó có ảnh hưởng đến người sử dụng hay không?

Tại sao tôi dùng sữa TH lại thấy hai mẫu bao bì khác nhau, hộp cao hộp thấp, có phải TH có sữa giả không?

Hôm nay tôi có mua 1 hộp sữa tươi tiệt trùng tại đại lý gần nhà, khi sử dụng thì thấy sữa vẫn có mùi vị bình thường nhưng lại một sợi nhỏ màu trắng, dùng tay miết thì thấy tan ra, công ty có thể cho tôi biết vì sao lại có hiện tượng này và hiện tượng đó có ảnh hưởng đến người sử dụng hay không?

Tại sao tôi dùng sữa TH lại thấy hai mẫu bao bì khác nhau, hộp cao hộp thấp, có phải TH có sữa giả không?

Hôm nay tôi có mua 1 hộp sữa tươi tiệt trùng tại đại lý gần nhà, khi sử dụng thì thấy sữa vẫn có mùi vị bình thường nhưng lại một sợi nhỏ màu trắng, dùng tay miết thì thấy tan ra, công ty có thể cho tôi biết vì sao lại có hiện tượng này và hiện tượng đó có ảnh hưởng đến người sử dụng hay không?
Câu hỏi thường gặp