Trang chủ Tuyển dụng GIÁM SÁT BÁN HÀNG

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Nơi Làm Việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 02/12/2019

Mức Lương: lương

Hình Thức: form

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Thưởng
 • Đào tạo
 • Du Lịch
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 • Thu thập, phân tích thông tin, xếp hạng tín dụng nội bộ đối với hồ sơ tín dụng cá nhân có tài sản bảo đảm.
 • Phối hợp với đơn vị kinh doanh thực hiện thẩm định hồ sơ tín dụng cá nhân có tài sản bảo đảm.
 • Nhận xét, đưa ra đề xuất độc lập với đề xuất của Đơn vị kinh doanh.
 • Trình hồ sơ tín dụng cho cấp có thẩm quyền.
 • Thực hiện công tác tái định giá tài sản đảm bảo theo định kỳ.
 • Theo dõi các diễn biến trong danh mục tài sản đảm bảo.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán , Kinh tế hoặc các ngành thương mại có liên quan
 • Hiểu biết về các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng
 • Nắm vững qui trình tái thẩm định
 • Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ có liên quan, và những rủi ro kèm theo
 • Hiểu biết sâu về hê thống xử lý, thẩm định, và lưu trữ
 • Kỹ năng phân tích các con số tốt
 • Kỹ năng điều tra, xem xét khá
 • Kỹ năng viết báo cáo tốt
 • Kỹ năng giao tiếp và tương tác với đồng nghiệp tốt
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
Ứng tuyển